Sparbankernas Riksförbund satsar på företagsinterna kurser

08 Sep 2016 08:040

Björn Säbb berättar varför Sparbankernas Riksförbund har valt att utbilda och diplomera säkerhetschefer företagsinternt. Den interna utbildningen bygger på Företagsuniversitetets öppna kurs och har skräddarsytts efter de behov som finns.

Read more